การ copy file ลง datastore

Started by akw, July 15, 2012, 02:49:36 PM

Previous topic - Next topic

akw

อยากทราบว่า copy file ลง ESXi host ต้องทำยังไง เช่นอยากจะ patch ESXi ประมาณนี้ง่ะครับ

admin

สำหรับการ patch ESXi นั้นสามารถทำได้อย่างนี้ครับ
1. ทำการดาวน์โหลด patch ที่ต้องการจากเว็บ vmware
2. ทำการอัพโหลดผ่าน vSphere Web Client เข้าไปที่ datastore ที่ท่านต้องการหลังจากนั้น เช็คว่า datastore นั้นมี UUID ว่าอะไร
เช่น 6228037c-7790f642-4775-e43d1a3727b4 จะหมายถึงว่า path ใน esxi คือ /vmfs/volumes/6228037c-7790f642-4775-e43d1a3727b4
3. ให้ท่านใช้ putty connect ไปที่ ESXi ที่ต้องการ
4. ทำการพิมพ์คำสั่ง vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter เพื่อให้ ESXi เข้าสู่โหมด maintenance
5. ทำการติดตั้ง patch โดยการพิมพ์คำสั่ง
esxcli software vib update -d "/vmfs/volumes/6228037c-7790f642-4775-e43d1a3727b4/<patch filename>.zip"
เมื่อ <patch filename> ก็คือ ชื่อไฟล์ที่ท่านทำการอัพโหลดเข้าไปตามข้อ 2
6. หลังจากทำการ patch เรียบร้อยให้ท่านพิมพ์คำสั่ง vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_exit เพื่อให้ ESXi ออกจาก maintenance mode