มีคำถามเกี่ยวกับ Hyper-V ดังนี้ครับ

Started by itservice, December 24, 2011, 03:33:15 PM

Previous topic - Next topic

itservice

1. เราสามารถที่จะ backup VM บน Hyper-V แล้ว restore ใน VMWare ได้หรือไม่
2. สามารถทำการ replicate VM บน VMware ไปยัง Hyper-V ได้หรือไม่
3. license คิดยังไงสำหรับ Hyper-V
4. vPower มีบน Hyper-V หรือไม่
5. สามารถที่จะ transfer license ที่มีอยู่บน VMware ไปใช้บน Hyper-V ได้หรือไม่

itservice


admin

1. เราสามารถที่จะ backup VM บน Hyper-V แล้ว restore ใน VMWare ได้หรือไม่
A. ทำได้ในลักษณะ instant recovery
2. สามารถทำการ replicate VM บน VMware ไปยัง Hyper-V ได้หรือไม่
A. ไม่ได้ครับ
3. license คิดยังไงสำหรับ Hyper-V
A. เหมือนกันครับ perpetual or VUL (subscriptioin)
4. vPower มีบน Hyper-V หรือไม่
A. มีครับ
5. สามารถที่จะ transfer license ที่มีอยู่บน VMware ไปใช้บน Hyper-V ได้หรือไม่
A. ได้ครับ