สิ้นสุดการรอคอย มาแล้ว Veeam Backup and Replication version 6

Started by admin, November 29, 2011, 11:08:22 PM

Previous topic - Next topic

admin

สิ้นสุดการรอคอยแล้วครับ Veeam Backup & Replication v6 ที่สนับสนุน Cloud, Enterprise Scalability และ backup เร็วกว่า ชนิดทั้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น เมื่อรวมประสิทธิภาพและราคา ติดต่อ แผนกขายของเราวันนี้ที่ 024110882 NINE-T Co., ltd. Veeam Gold Partner แห่งเดียวของไทยที่พร้อมสนับสนุนท่านทั้ง pre-sale & post-sale