จะเลือก SQL Server Express ตัวไหนกินทรัพยากรน้อยดี

Started by pt2, April 02, 2011, 10:00:58 AM

Previous topic - Next topic

pt2

ผมกำลังจะติดตั้ง Veeam Monitor 5 เพื่อทดสอบบนเครื่อง notebook ผม ซึ่งเป็น Win XP Pro SP3 อยากทราบว่า SQL Express Edition ตัวไหนที่กินทรัพยากรเครื่องไม่มาก เช่น RAM I/O
SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services SP3
SQL Server 2005 Express Edition SP3
SQL Server 2008 Express Edition
SQL Server 2008 Express Edition R2