อัพเกรด Windows เก่าให้มาเป็น Windows Server 2022

Started by admin, September 07, 2023, 09:40:53 AM

Previous topic - Next topic

admin

แน่นอนว่า Windows Server version ใหม่นั้นจะต้องมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆ แน่นอน และที่แน่นอน เพื่อความปลอดภัย ในแง่ของบั๊กและช่องโหว่ของระบบด้วย เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอัพเกรด และ patch windows server ของเราให้ใหม่อยู่ตลอด แต่ในบางครั้ง Windows Server ที่เราใช้นั้น End-of-Life ไปแล้วหรือไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว

เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกที่เราจะต้องทำการอัพเกรดมัน และ แน่นอนว่า เมื่อทำการอัพเกรด เราก็อาจจะมีความเสี่ยงตามมา เพราะฉะนั้น Microsoft จึงออกวิธีการ หรือ ที่เราเรียกว่า upgrade path มาเพื่อเป็นแนวทางในการอัพเกรด เพราะหลายๆ ระบบไม่ได้อัพเกรดมาอย่างยาวนานแล้ว การจะอัพเกรดครั้งเดียวถึง version ปัจจุบันนั้น บางครั้งเป็นไปไม่ได้

สำหรับการอัพเกรดที่เราแนะนำคือวิธีการที่เรียกว่า In-Place Upgrade ซึ่งหมายถึงขอให้ท่าน ทำการ mount ISO file ของ Windows Server รุ่นที่ต้องการจะอัพเกรด และทำการเรียก setup ได้เลย

ต้องบอกว่า วิธีการแบบนี้ง่ายและปลอดภัย แต่ก็จะต้องยึดขั้นตอนการอัพเกรดด้วย อย่าข้ามเยอะเกินไป โดยที่เราทดสอบว่าปลอดภัยมีดังนี้

- อัพเกรดจาก Windows Server 2008 R2 ไปเป็น Windows Server 2012 R2
- อัพเกรดจาก Windows Server 2012 R2 ไปเป็น Windows Server 2022 หรือ Windows Server 2019