มีอะไรใหม่ใน Veeam ONE version12

Started by admin, March 11, 2023, 11:27:08 AM

Previous topic - Next topic

admin

มีอะไรใหม่ใน Veeam ONE version 12
หากพูดถึง Veeam Backup & Replication นั้น ย่อมไม่มีใครเถียงว่าเป็น 1 ในเรื่องของซอฟต์แวรสำรองข้อมูลสำหรับโลก virtualization อย่างแน่นอน แต่หลายคนยังไม่รู้ว่า นอกจาก Veeam Backup & Replication แล้ว ยังมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งจากค่าย Veeam Software ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน นั่นคือ Veeam ONE ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ มอนิเตอร์ทั้ง Veeam Backup & Replication และ Hypervisor ในเวลาเดียวกัน และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คือ version 12 ซึ่งเป็นหนึ่งเวอร์ชั่นที่มีฟีเจอร์หรือคุณสมบัติแบบก้าวหน้ามากมาย งั้นเราไปดูแต่ละฟีเจอร์อย่างละเอียดกันเลย
มุมมองสำหรับ Immutability แบบสมบูรณ์
ตั้งแต่ version 11 เป็นต้นมา Veeam ONE มีมุมมองให้ท่านดู สิ่งที่เรียกว่า ความเปลี่ยนแปลงของไฟล์ที่แบ็คอัพไป (Immutability) แต่ใน v12 นี้ Veeam ได้พัฒนาไปอีกขั้น ในการที่จะให้ท่านมีมุมมองแบบรอบด้านมากขึ้น เรียกว่า Immutable Workloads
ก่อนที่ท่านจะดูรายงาน ท่านสามารถตั้งค่าเวลาที่ท่านต้องการจะดูความเปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ policy ขององค์กรท่าน

Plug-ins ตัวไหนก็ดูได้
ด้วยการพัฒนาที่สัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ Veeam Backup & Replication ทำให้ Veeam ONE v12 นี้สามารถการทำงานของ Plug-ins ไม่ว่าจะเป็น Oracle RMAN, SAP Hana, MS SQL Plug-in ได้แล้ว