ผลการทดสอบเผย Veeam Backup ชนะ Symantec Backup Exec ขาดลอย

Started by admin, April 27, 2011, 09:28:31 AM

Previous topic - Next topic

admin

ผลการทดสอบล่าสุดเผย Veeam Backup and Replication ชนะ ทั้งด้านความเร็ว ประสิทธิภาพ และ คุณสมบัติ เหนือคู่แข่ง
อย่าง Symantec Backup Exec อย่างขาด ลอย ทั้งนี้การทดสอบ ทำกับ Veeam Backup version 5 vs Backup Exec 2010 R2 ซึ่งทำการทดสอบ
โดย http://www.openbench.com/