ควรจะตั้งค่า threshold ที่เท่าไหร่ดี

Started by jimmy, April 24, 2011, 07:34:42 AM

Previous topic - Next topic

jimmy

อยากขอคำแนะนำว่า จะตั้งค่า threshold เท่าไหร่ดี
เคยได้ยินมาว่า เขาบอกให้ตั้ง 10ms สำหรับ vmdk แต่ว่า
มันควรจะตั้งค่าทั้งหมด สำหรับ datastore หรือไม่