ไม่เจอไดร์ฟD ใน restore guest file

Started by aekado, October 17, 2017, 08:35:50 AM

Previous topic - Next topic

aekado

สวัสดีครับ ตอนนี้ผมใช้ veeam 9.5.0.1038

พบปัญหาในขั้นตอนการ restore guest file จาก VM Win server 2012 R2 6.3.9600
ไม่พบ Drive อื่นๆ นอกจาก Drive C: ครับ

admin

partition หรือ vm disk ดังกล่าวเป็น อยู่ใน datastore แบบไหนครับ


admin

อาจจะลองรบกวน เลือก restore เป็นรูปแบบอื่นครับ เช่น instant และ ลองเช็คว่าก่อน restore มี ISCSI ใน vm settings ถูกต้องหรือไม่