การ backup hyper-v สามารถ backup สูงสุดได้กี่ Cluster

Started by milk, September 21, 2017, 09:26:14 AM

Previous topic - Next topic

milk

การ backup hyper-v สามารถ backup สูงสุดได้กี่ Cluster

admin

ไม่จำกัดครับ แต่ถ้าออกแบบไม่ดีจะเกิดคอขวดขึ้นได้ตอนส่งข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ Proxy และ Repository ครับ