สอบถามเรื่องการบีบ Banwidth ของการทำ Replicate ครับ

Started by Superscalar, December 15, 2016, 03:34:13 PM

Previous topic - Next topic

Superscalar

สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้ที่ทำงานใช้โปรแกรม Veeam Backup and Replicate V.9 อยู่ ทำการ Replicate VM จาก HQ ไป DR Site ด้วย Private Link ที่เชื่อมหากัน แต่ว่าจากการ Monitor Traffic ดูตัว Veeam กิน Banwidth มากเกินไป
** อยากสอบถามว่าตัวโปรแกรม Veeam สามารถบีบ Banwidth ในการ Replicate ได้ไหมครับ ถ้าได้แล้วต้องเข้าไปทำตรงไหนครับ

-License : Enterprise

ขอบคุณครับ


admin

ได้ครับ Veeam จะมีฟีเจอร์ traffic throttling ซึ่ง จำกัด bandwidth ได้เลยครับระหว่าง proxy สองตัว
เวลาเราทำ replicate โดยเฉพาะข้าม WAN เราควรจะ deploy proxy สำหรับต้นทางและปลายทางครับ หลังจากนั้น เราก็ทำการตั้งค่า bandwidth throttling ครับ