หลังติดตั้งแล้วเข้าใช้งานไม่ได้ login denied

Started by pativej, April 21, 2011, 07:20:32 AM

Previous topic - Next topic

pativej

ผมมี vCenter และได้ติดตั้ง Business View ลงไป ถ้าทำการ remote desktop เข้าไปในเครื่องนั้นแล้วเปิด Business View ก็เปิดได้ปกติ แต่ถ้าให้ผู้ร่วมงานคนอื่นเข้า http://vcenter.domain.com:1340/ ซึ่งเป็น server ที่ลง business view ระบบจะขึ้นว่า login denied พวกเขาจะเข้าใช้งานไม่ได้ จะต้องแก้ไขอย่างไร