คำถามเรื่องการย้าย Business View Server ค่ะ

Started by patty, April 21, 2011, 07:06:46 AM

Previous topic - Next topic

patty

อยากถามว่า หากต้องการย้าย Veeam Business View ไปยัง Server ตัวอื่นจะต้องทำอย่างไร ฉันอยากจะให้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิม ข้อมูลอะค่ะ