สอบถาม Veeam B&R V7 เรื่องการ Restore Exchange Item

Started by chenthat, October 28, 2013, 11:20:21 AM

Previous topic - Next topic

chenthat

อยากทราบว่า Veeam B&R V7 เมื่อเข้าไปหน้า Veeam Explorer เพื่อ Restore Exchange Item สามารถที่จะ Disable ไม่ให้ User ที่ทำการ Restore อ่านข้อความใน Mail ได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องทำอย่างไรครับ

admin

ไม่ได้ครับ คนที่เข้าถึง Veeam ได้ ก็จะสามารถดึงข้อมูลจาก backup ได้คับ