ต้องการให้รัน sound clip หลังจากที่ alarm

Started by pt2, July 12, 2011, 07:00:38 PM

Previous topic - Next topic

pt2

ผมต้องการที่จะรัน sound file เช่น .mp3 หรือ .wav เมื่อมี alarm ทำงานไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร เพราะว่าลองใส่ใน .bat file ว่าให้ wmplayer ทำงานแต่ไม่ทำงาน

preyanuchka

ดีครับผมก็สงสัยแบบนี้เลย