เปรียบเทียบ Veeam Monitor แต่ละ Edition

Started by admin, May 07, 2011, 12:59:46 PM

Previous topic - Next topic

admin

สำหรับ Veeam Monitor นั้นจะมีอยู่ 3 Editions โดยแต่ละตัวมีข้อแตกต่างดังนี้
Veeam Monitor Free EditionVeeam MonitorVeeam Monitor Plus
เก็บประวัติได้นาน7 วันไม่จำกัดไม่จำกัด
มอนิเตอร์ snapshotจำกัด และ ไม่มี alarmsเต็มเต็ม
ตรวจสอบ diskpace ของ guest OSจำกัด และ ไม่มี alarmsเต็มเต็ม
บริหาร GuestOS และ vCenterไม่มีมีมี
มี alarms แบบพร้อมใช้ไม่มีมีมี
ปรับเปลี่ยน alarms เองไม่มีมีมี
Knowledge baseมีให้เฉพาะ info เท่านั้นเต็มเต็ม
overviewไม่มีมีมี
management reportsไม่มีมีมี
สร้างรายงานแบบตั้งเวลาไม่มีมีมี
business viewมีมีมี
การวางแผนเรื่อง capacityไม่มีไม่มีมี
บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่มีไม่มีมี
ระบบรายงานและ chargebackไม่มีไม่มีมี

admin

สำหรับใน Veeam ONE version 12 ซึ่งเป็นปัจจุบัน ทั้ง ฟีเจอร์และ Edition ได้เปลี่ยนเป็นดังภาพที่แนบมา