Veeam backup to Wasabi จะเร็วสักแค่ไหนนะ

Started by jimmy, April 06, 2024, 11:50:15 AM

Previous topic - Next topic

jimmy

เรียกว่าเป็นคำถามที่ลูกค้าถามมาเยอะมากสำหรับ Speed ในเรื่องการสำรองข้อมูลไปยัง Cloud เพราะบางคนกลัวว่า จะช้าหรือปล่าว อะไรประมาณนี้ งั้นวันนี้แน่นอนว่า เราก็ทำ screenshot จากของจริงนี่ล่ะ ที่บริษัทของเราเลยให้เห็นกันจะจะไปเลยว่าจะเร็วแค่ไหน เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว งั้นไปดูกันเลย
คลิ้กที่รูปได้เลยจ้า 216MB * 8 = 1.7 Mbps