การหมดอายุของ Veeam ONE License

Started by admin, August 31, 2023, 05:45:32 PM

Previous topic - Next topic

admin

ระยะเวลาการใช้งาน license ของVeeam ONE ถูกกําหนดตามชนิด license ที่คุณเลือกใช้
สําหรับ license แบบ subscription Veeam ONE จะมีระยะเวลาผ่อนผันหลังจากวันหมดอายุใบอนุญาต กลไกนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการอัปเดตใบอนุญาตที่ราบรื่นและให้เวลาเพียงพอในการติดตั้ง license file ตัวใหม่
ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน Veeam ONE ยังคงทํางานในโหมดเวอร์ชันเต็ม สถานะ license ในหน้าต่างข้อมูล license จะปรากฏเป็น หมดอายุ (<หมายเลข> วันของระยะเวลาผ่อนผันที่เหลืออยู่)

คุณต้องอัปเดต license ของคุณก่อนสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน หากคุณไม่อัปเดต license จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน Veeam ONE จะเปลี่ยนเป็น community mode ที่มีข้อจำกัดการใช้งาน

หากระยะเวลาการสนับสนุนหมดอายุสําหรับ license แบบ perpetual นั้นผลิตภัณฑ์จะยังคงทํางานในโหมดเวอร์ชันเต็ม อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถอัปเกรด Veeam ONE และติดตั้งการอัปเดตและแพตช์ได้

ระยะเวลาของระยะเวลาผ่อนผันถูกกําหนดโดยประเภทของ license

Perpetual : ไม่มี
Subscription : 30 วัน
Rental license : 60 วัน