การคำนวนราคาของ Veeam ว่าคิดค่า license ประมาณเท่าไหร่

Started by admin, March 25, 2023, 03:13:51 PM

Previous topic - Next topic

admin

สำหรับการคิดราคาของ Veeam ในปัจจุบันนั้นคิดเป็น workload โดยท่านสามารถที่จะ คำนวนได้จากที่ link => https://www.veeam.com/pricing-calculator