การเข้าถึงฐานข้อมูลของ Veeam

Started by admin, March 19, 2023, 09:34:10 AM

Previous topic - Next topic

admin

สำหรับ Veeam Backup and Replication นั้น แน่นอนว่าเมื่อทำงานจะต้องเก็บ ทั้่ง configuration file และ state ของการ backup และ replication ไว้ในทั้งฐานข้อมูลและ configuration file โดยสำหรับฐานข้อมูลนั้น เราสามารถเข้าถึงเพื่อไปดู ข้อมูลได้เลย ซึ่งท่านสามารถใช้ Navicat หรือว่า SMSS ก็ได้ โดยเฉพาะถ้าใช้ Navicat จะสะดวก เพราะว่าสามารถใช้โปรแกรมเดียวเข้าถึง ทั้ง SQL  Server และ PostgreSQL ได้ด้วย เพราะใน Veeam backup and replication v12 นั้นท่านสามารถเลือกได้แล้วว่าจะใช้ฐานข้อมูลอะไร

สำหรับ Navicat นั้นเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ดีมากตัวหนึ่ง ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน https://navicat.in.th