สิ้นสุดการรอคอย สิทธิบัตร Veeam ได้รับแล้ว

Started by admin, March 15, 2013, 07:11:00 AM

Previous topic - Next topic

admin

USPTO ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรให้ Veeam เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ Instant VM Recovery หลังจากนี้ไป เทคโนโลยีของ Veeam จะไม่ขึ้นคำว่า patent-pending อีกต่อไป โดยท่านสามารถตรวจสอบ ทะเบียนสิทธิบัตรตามหมายเลข US8332689 ได้ที่ http://www.google.com/patents/US8332689 นี่คืออีกสิ่งที่ตอกย้ำว่า Veeam นั้นพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์และ Innovation ที่ก้าวล้ำ